Stichting Nederlandse AIML

Praten tegen een computer en een zinnig antwoord krijgen. Chatbots zoals Mitsuku zijn gemaakt in de programeertaal AIML.
De stichting nederlandse AIML (io) is opgericht met als doel het samenstellen van nederlandstalige AIML vocabulaire/woordenschat en zo bij te dragen aan het behoud van de nederlandse taal in digitale vorm. De stichting richt zich vooral op algemene nederlandse kennis en onderwijs...


Doelstelling

Geschiedenis

In 2007 is met succes een proef project uitgevoerd op een basisschool met leerlingen uit groep 6. Hier waren een aantal leerlingen die meer dan slecht scorde op de ontwikkeling van rekenen. In het project 'tafels oefenen' is met succes een AIML chatbot gemaakt. De bewuste leerlingen hebben gedurende 6 weken het rekenen kunnen oefenen met de chatbot. Na deze periode was het niveau van rekenen van de leerlingen weer vergelijkbaar met dat van hun klasgenoten.

Toekomst

Het succes van AIML (en een chatbot) is direct verbonden met taal. In het geval van Mitsuku is dit engels. Er is veel AIML materiaal beschikbaar in het engels, maar het AIML aanbod in het nederlands is zeer beperkt. De stichting heeft zich ten doel gesteld om te komen tot een ruime nederlandse AIML vocabulaire met algemene nederlandse kennis. Deze nederlandse AIML sets kunnen dan worden gebruikt voor het opzetten van gerichte chatbots/buddy's die in de diepte specifieke kennis bevatten. Op deze manier wordt ook de nederlandse taal gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt voor AIML.

Vrijwillige bijdrage

Om te komen tot bruikbare nederlandse AIML sets wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. Ze beheren, net als in de wikipedia omgeving, de content voor een specifiek onderwerp. Het is aan het dagelijks bestuur om zorg te dragen voor het invoegen van genoemde content aan de bestaande nederlandse AIML sets. Deze sets worden verwerkt in de chatbot van de stichting: Xia. Op deze manier groeit de nederlandse AIML content en daarmee ook de chatbot, gestaag maar wel gecontroleerd.


Bestuur

Het bestuur van stichting bestaat uit de voorzitter xxxxxx, secretaris xxxxxx en penningmeester xxxxxx. Algemeen directeur xxxxx is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. De directeur legt verantwoording af aan het Bestuur. Gemiddeld zes keer per jaar komt het Bestuur bijeen om voortgang en besluitvorming te controleren en te toetsen aan de statuten.